Plugs

ELHUSET -
Syd-Österbottens Elbyrå Ab

FO-nummer: 3151614-9

Närpesvägen 26, 64200 Närpes
Kim Österbro
0400 361779
kim@elhuset.fi
Närpesvägen 26, 64200 Närpes
service_img2

FAKTURERINGSUPPGIFTER

FÖRETAGS NAMN:

Syd-Österbottens Elbyrå Ab
Närpesvägen 26
64200 NÄRPES

Y-tunnus 3151614-9

PAPPERSFAKTURA:

Syd-Österbottens Elbyrå Ab
3151614-9
PL 100
80020 Kollektor Scan

NÄTFAKTURA:

003731516149

Förmedlare Maventa
003721291126
Förmedlare via banken: DABAFIHH

E-POSTFAKTURA:

invoice-31516149@kollektor.fi